Водомат
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактирајте нѐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јавете се
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 години искуство

 

Водомат

 
 
Изработуваме и проектираме системи за водоснабдување и базени
 
 
 
 
 
 
 

Кои сме ние?

 

за нас

 
ВОДОМАТ ДООЕЛ од Куманово е друштво за градежништво, инжинеринг и трговија основана во 2000 година. Изработуваме и проектираме системи за водоснабување и базени.

Во периодот од основање до денес имаме воспоставени партнерски релации со повеќе фирми (приватни и државни претпријатиjа), проектантски бироа, консултатнски куќи, градежни претпријатија,странски фирми, факултети и други, од кои ќе споменеме неколку: Градежен факултет, Електро факултет, Проектантска фирма „Простор“ од Куманово, Изведувачка и проектантска фирма „Козјак“ Куманово, Проектантска и изведувачка фирма „Евгенија план“ од Куманово, Јавно пртпријатие „Водовод“ од Куманово, Јавно претпријатие „Чистота и Зеленило“ од Куманово, Општина Куманово, Општина Липково и други.

Нашата цел е да бидеме на највисоко ниво во поглед на квалитетот и професионалноста на производите кои ги нудиме!

 
 
 
 
 
 

Што нудиме?

 
 

Услуги

 
 
 
 
 
 

Пумпи и пумпни станици

 
пумпи и пумпни станици - комплет со автоматика
 
 
 
 

Базени и фонтани

 
Хидротехничка опрема, филтри, пумпи и комплет опрема со автоматика, хемија и одржување
 
 
 
 

Наводнување

 
капка систем, спринклери, микроспринклери и автоматика (далечинско управување, компјутерско управување, управување преку интернет мрежа и друго)
 
 
 
 
 
 

Поставување на инсталации

 
Инсталации за водовод и канализација
 
 
 
 
 

Автоматика и електроника

 
 
за командни електро ормари за пумпни станици и други уреди
 
 
 
 

Хидротехнички објекти

 
Проектирање на хидротехнички објекти
 
 
 
 
 
 
 

Наши проекти

 

Галерија

 
 
 
 
 
 

Контактираjте нè

 
*
 
*
 
*